Perkant sklypą pastato statybai reikia žinoti daug aktualių niuansų. Žemės sklypas (teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre) – specifinis pirkinys, reikalaujantis tam tikrų žinių tiek prieš jį perkant, tiek jį vystant.

 Žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas – svarbiausi sklypo duomenys, nustatantys sklypo panaudojimo galimybes. Jei šie duomenys neatitinka Jūsų planuojamos veiklos sklype, būtina juos pakeisti (bet ne visuomet yra tokia galimybė).

o         Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikio sąlygota pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo dokumente, lemianti šios teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygas.

o         Žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijų planavimo dokumentuose numatyta veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemėje.

Kiti labai svarbūs sklypo rodikliai: užstatymo tankumas, intensyvumas, aukštingumas, užstatymo tipas, statinių statybos zona, viešpataujantys ir tarnaujantys servitutai, jų įregistravimas Nekilnojamojo turto registre.

Žemės sklypai gali patekti į daugelį apsaugos zonų / teritorijų, kurios riboja sklypo vystymą ir naudojimą, nustato specialias žemės naudojimo sąlygas. Apsaugos zonos būna:

 • Ryšių linijų apsaugos zonos (2-3 m)
 • Kelių apsaugos zonos (10-70 m)
 • Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona (20-70 m)
 • Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos (300 m-15 km)
 • Elektros linijų apsaugos zonos (0,6-40 m)
 • Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos (25-100 m)
 • Melioracijos sistemų ir įrenginių apsaugos zonos (5-20 m)
 • Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos (2-50 m)
 • Dujotiekių apsaugos zonos (2-10 m)
 • Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (10-1500 m)
 • Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos (0-1500 m)
 • Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos (50-500 m)
 • Miško naudojimo apribojimai
 • Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
 • Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (iki 100 m)
 • Rekreacinės teritorijos
 • Nacionaliniai ir regioniniai parkai
 • Įvairūs  draustiniai
 • Rezervatų apsaugos zonos (5-25 m)
 • Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (2-10 m)
 • Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (5-30 m)
 • Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos
 • Gamtinio karkaso teritorijos
 • „Natura 2000” Europos Sąjungos (ES) specialių saugomų teritorijų tinklas
 • Šlaitai bei jų viršutinių ir apatinių paribių juostos (15-25 m VMS BP)
 • Sausaslėniai bei jų neužstatomos juostos (40-50 m VMS BP)
 • ir dar daug kitų…

Kitas labai svarbus aspektas, būtinas išsiaiškinti prieš perkant sklypą – inžineriniai tinklai / komunikacijos.

Būtina žinoti kokios komunikacijos yra sklype, kokios šalia sklypo, kokios sąlygos jų pasijungimui. Ne retas atvejis, kai dėl komunikacijų atvedimo sudėtingumo negaunamas statybos leidimas. Kartais, norint prisijungti prie tam tikrų komunikacijų gali atsirasti nenumatytų išlaidų.

 • Svarbiausia komunikacija – elektra. Net ir tuo atveju, kai prie pat sklypo ribos nutiesti elektros tinklai, dar nereiškia, kad su elektra problemų nebus – laidai gali būti aukštos / žemos įtampos, gali neužtekti esamo galingumo, gali tekti statyti ar rekonstruoti elektros transformatorių, gali būti išduotos sąlygos tiesti laidus net kelis kilometrus.
 • Vanduo ir nuotekos. Miesto (komunalinės) / vietinės. Mieste retai leidžiama įsirengti vietinius tinklus, dažniausiai siūloma jungtis prie miesto tinklų.
 • Dujos. Neprivaloma, bet patogi komunikacija. Jungiamasi atsižvelgiant į konkrečią situaciją.
 • Kelias – privažiavimas prie sklypo. Servitutinis, siauras / platus, oficialus, kelio danga. Net ir esant įrengtam keliui, rengiant detalų planą gali tekti jį platinti savo ar kaimyninio sklypo sąskaita, gauti kaimyninių sklypų servitutus.
 • Kiti, mažiau svarbūs tinklai: šiluma, ryšių (telekomunikacijų, šviesolaidis) paslaugų teikimas.

Perkant ar parduodant sklypą, svarbu žinoti jo realią kainą.

Mes Jums padėsime išsiaiškinti visus šiuos niuansus, atsakyti į iškilusius klausimus, išspręsti iškilusias problemas. Konsultacija dėl konkretaus sklypo – mokama.