Klientų atstovavimas yra viena iš UAB Sklypų projektai paslaugų.

Kaip įgaliotas asmuo atstovaujame klientus:

  • tvarkant žemės dokumentus (taip pat ir žemės grąžinimo dokumentus),
  • sprendžiant nekilnojamo turto klausimus valstybinėse institucijose ar santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis,
  • surandant kliento poreikius atitinkantį nekilnojamą turtą,
  • nuperkant nekilnojamą turtą,
  • parduodant nekilnojamą turtą,
  • valdant nekilnojamą turtą.

Klientui atstovauti pasirašoma sutartis arba įgaliojimas. Priklausomai nuo kliento teisinės formos ir paslaugų tipo įgaliojimai gali būti paprasti rašytiniai arba notarinės formos. Notarinis įgaliojimas Lietuvos piliečiams šiuo metu gali būti sudarytas ir nuotoliniu būdu, t. y. notaras gali atlikti notarinius veiksmus ir asmenims, esantiems užsienyje (reikalinga turėti kvalifikuotą elektroninį parašą).

Atstovavimas ir įgaliojimai yra reglamentuoti: Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga. Asmenys III Dalis. ATSTOVAVIMAS

 

PASTABA Dėl valstybės įmonės Registrų centro įgaliojimo sudarymo ir registravimo Įgaliojimų registre prašome kreiptis www.igaliojimai.lt