Parengtas DETALUS PLANAS: 1,1 ha žemės ūkio paskirties slypui keičiama paskirtis į komercinę / pramoninę.

Sklypas yra Minsko plento 22-ame kilometre, prie pat plento. Sklypas parduodamas.

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4182/0600:776), esančio Čepurniškių g. 5, Šinkalaukio k., Rukainių sen., Vilniaus r.,  DETALUS PLANAS
Planavimo tikslai:
keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P1). Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus.

PARDUOTAS gyvenamųjų sklypų kvartalas Kamarausko g., Tarandėje. Sklypai paruošti pardavimui, reklama, surasti pirkėjai, derybų i pardavimo proceso organizavimas.