Parengiame dokumentus (kaimo plėtros žemėtvarkos projektus) ūkininko sodybai žemės ūkio paskirties sklype statyti.


Nuo 2008-01-17 LR ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje – Ūkininko sodybos statybos sąlygos, nustatyta:

1. Nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose teritorijose. Ūkininko sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatai statomi nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektaro.

2. Leidimas statyti ūkininko sodybą išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu.

 

Turėti ne mažesnį kaip 50 arų žemės sklypą neužtenka. Dar reikia:

– turėti dokumentą, patvirtinantį asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti

– gauti ūkininko pažymėjimą – įregistruoti ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, projektuojamame sklype

– gauti planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui ūkininko sodybos vietai parinkti ar kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektui rengti

– parengti ir patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą

– gauti sąlygas sodybai projektuoti

– suprojektuoti sodybą ir gauti jai statybos leidimą.